Làm quan, làm dân và ‘lằn ranh’ mỏng manh

Làm quan, làm dân và ‘lằn ranh’ mỏng manh giữa đúng và sai

Dù làm quan hay làm dân, bản chất vẫn là phải làm mỗi việc cho đúng đắn. Những sai lầm đôi khi đến với con người chỉ là một sợi chỉ mong manh, đứng bên này thì là đúng nhưng chỉ bước chân sang bên kia lại là sai mất rồi.

Tags: , ,