Khát vọng của chủ nghĩa vị lai trong nền nghệ thuật hiện đại

Cùng trong xu hướng phủ nhận quá khứ như các trào lưu hiện đại khác, nhưng ngay từ đầu thế kỷ XX, một số nghệ sĩ, đặc biệt là ở Italia, đã chủ trương xây dựng một nền nghệ thuật mang tính hiện đại triệt để.

Tags: ,