Sức mạnh kinh tế châu Á giúp Nga kháng cự  phương Tây thế nào?

Sức mạnh kinh tế châu Á giúp Nga chống sự phong tỏa từ phương Tây thế nào?

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva với mục đích gây “sốc và sợ hãi” về kinh tế. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính nhẹ ban đầu, Nga đã định tuyến lại phần lớn hoạt động thương mại của mình.

Tags: , ,

Vì sao các đòn trừng phạt không thể làm nước Nga bị khuất phục?

Vì sao các đòn trừng phạt không thể làm nước Nga bị khuất phục?

Washington nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt sẽ thay đổi các tính toán của Moskva, nhưng nền kinh tế Nga vẫn vận hành tốt. Điện Kremlin đã không hề lãng phí thời gian, và tận dụng cơ chế trừng phạt vào các mục đích chính trị.

Tags: , ,