Xa xa ánh lửa thấp thoáng nơi bờ sông…

Trong đời sống âm nhạc Xô viết trước đây rất nhiều bài hát nổi tiếng được lan truyền rộng rãi trong công chúng đến mức người ta cứ tưởng rằng đó là những bài dân ca. “Phía bên kia sông” (там вдали за рекой) là một trong những bài hát như vậy…

Xa xa ánh lửa thấp thoáng nơi bờ sông
Sương đêm tan vào bầu trời trong sáng
Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã
Chiến sỹ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường
Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã
Chiến sỹ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường
Màn đêm tĩnh lặng phủ khắp thảo nguyên
Sáng quắc thanh gươm trong đêm tối mịt mùng
Các chiến sỹ cảnh giác với từng âm thanh rung động
Rồi bất chợt bị quân thù mai phục
Họ xông lên dũng cảm hô vang lao tới quân thù
Thảo nguyên bao la bỗng biến thành chiến trường khốc liệt
Một chiến sỹ trúng đạn gục xuống mình ngựa
Anh đã hy sinh vì tự do cho tổ quốc và nhân dân …

Там, вдали, за рекой,
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала, –
Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала.

Они ехали долго в ночной тишине
По широкой украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки:
Это белогвардейские цепи.

И без страха отряд
Поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито.

Он упал возле ног
Вороного коня,
И закрыл свои карие очи.
Ты, конек вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Там вдали за рекой
Уж погасли огни,
в небе ясном заря загоралась.
Капли крови густой,
Из груди молодой
На зеленую травку сбегали.

S.T

Tags: , , ,