Về bản Tam tấu piano của Tchaikovsky

Về bản Tam tấu piano của Tchaikovsky

Trong một bức thư ngày 5/11/1880, trả lời câu hỏi của Nadezhda von Meck về việc tại sao không viết một bản tam tấu, Tchaikovsky trả lời chi tiết rằng ông có ác cảm với thể loại này. Tuy nhiên, cuối năm sau tại Rome, Tchaikovsky đã quyết định viết một trio…

Tags: , ,