Vắng bóng Mỹ, Nhật Bản dẫn dắt thương mại tự do ở châu Á

Hiện nay, vai trò lãnh đạo quốc tế độc lập của Nhật Bản là một bước tiến chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, với khả năng hình thành một liên kết toàn bộ khu vực ở Đông Á.

Tags: , , , ,