Chopin – trái tim không bao giờ ngừng đập của nền âm nhạc lãng mạn

Chopin – trái tim không bao giờ ngừng đập của nền âm nhạc lãng mạn

Frederic F. Chopin được gọi là “nhà thi sĩ” của cây đàn dương cầm. Nghệ thuật âm nhạc của Chopin là trái tim của thời kỳ âm nhạc lãng mạn và nhờ Chopin, đàn dương cầm đã đạt được thời kỳ vàng son rực rỡ.

Tags: , ,