Sài Gòn – Chợ Lớn thế kỷ 19 qua ống kính Emile Gsell

Dinh toàn quyền khi vừa xây xong, chân dung các nghệ sĩ tuồng, trò chơi của trẻ em bốc vác… là những hình ảnh qúy giá về Sài Gòn những năm 1860-1880 do nhiếp ảnh gia Pháp Emile Gsell thực hiện.

Dinh Thống đốc năm 1875, 4 năm sau khi được xây dựng – tiền thân của Dinh Độc Lập.

Kênh Lớn khoảng thập niên 1880, nay đã bị lấp và trở thành đường Nguyễn Huệ. Phía xa là nhà thờ Đức Bà, lúc này còn chưa có chóp nhọn trên tháp chuông.

Thương cảng Sài Gòn năm 1866, 2 năm sau khi được xây dựng.

Lăng Cha Cả, khoảng năm 1866.

Hội quán của người Hoa ở Chợ Lớn năm 1866.

Một đám cưới ở Sài Gòn năm 1866.

Một dàn nhạc của người Việt năm 1866.

Nghi lễ trong một hội quán ở Chợ Lớn năm 1866.

Nhà lá ven kênh rạch của người Hoa ở Chợ Lớn.

Sông Sài Gòn khoảng năm 1870.

Các nghệ sĩ tuồng ở Sài Gòn năm 1866.

Hai đứa trẻ bốc vác ngồi chơi với những đồng xu.

Ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.

Một phần bức arnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.

Một phần bức arnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.

Một phần bức ârnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn. Cây cầu trong ảnh nay là Đại lộ Đông Tây.

Một phần bức ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.

Một phần bức ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.

Ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.

Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.

Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn. Trong ảnh là cột cờ Thủ Ngữ ở thương cảng Sài Gòn.

Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.

Bản đồ Sài Gòn năm 1873 được in trong album ảnh xuất bản năm 1880 của Emile Gsell.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,