Chùm ảnh: Bộ sưu tập ấn ngà cực đẹp của vua Tự Đức

Nổi tiếng là ông vua hay chữ, vua Tự Đức có hẳn một bộ ấn ngà được chế tác rất tinh xảo, khắc những lời răn đầy ý nghĩa về quan niệm sống của bậc trí thức đương thời.Chùm ảnh: Bộ sưu tập ấn ngà cực đẹp của vua Tự Đức

Hiện vật nằm trong bộ sưu tập ấn ngà của vua Tự Đức, được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Hình ảnh được thực hiện với sự đồng ý của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Ấn ngà “Hóa cửu thành đạo”, nghĩa là “Dạy lâu thì thành đạo”.

Hình tượng rồng chạm trên núm cầm của ấn “Hóa cửu thành đạo”.

Ấn ngà “Phác nhi văn đạm nhi vị”, nghĩa là “Đơn sơ mà văn vẻ, đạm bạc nhưng ý vị”.

Hình tượng rồng trên ấn ngà “Phác nhi văn đạm nhi vị” được chạm khắc rất kỳ công.

Ấn ngà “Đọc thư bất cẩu thậm giải”, nghĩa là “Đọc sách không cần suy diễn sâu xa”.

Cận cảnh hình tượng rồng trên núm ấn “Đọc thư bất cẩu thậm giải”.

Ấn ngà “Học vu huấn nãi hữu hoạch”, nghĩa là “Học theo phép tắc xưa mới có được kết quả”.

Hình tượng rồng được tạo tác tinh xảo trên núm ấn “Học vu huấn nãi hữu hoạch”.

Ấn ngà “Giám vu thành hiến vĩnh vô khiên”, nghĩa là “Xét theo phép tắc đã có, sẽ mãi mãi không lầm lỗi”.

Cận cảnh núm cầm của ấn “Giám vu thành hiến vĩnh vô khiên”.

Ấn ngà “Lục hào Khiêm quái giai cát”, nghĩa là “Quẻ khiêm có sáu hào đều tốt”.

Hình tượng rồng trên núm ấn “Lục hào Khiêm quái giai cát”.

Ấn ngà “Hóa cửu thành đạo”, nghĩa là “Dạy lâu thì thành đạo”.

Chùm ảnh: Bộ sưu tập ấn ngà cực đẹp của vua Tự Đức

Hình tượng rồng ở ấn “Hóa cửu thành đạo”.

Ấn ngà “Tự Đức ngự lãm chi bảo”, nghĩa là “Bảo ấn của vua Tự Đức ngự lãm”. Khác với các ấn trên, ấn “Tự Đức ngự lãm chi bảo” dùng để đóng trên các văn bản mà Nội các dâng trình vua trực tiếp xem xét.

Hình tượng rồng trên núm ấn “Tự Đức ngự lãm chi bảo”.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , , ,