Các bích họa tuyệt vời về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) của nhân dân Xô viết anh hùng đã được tái hiện chân thật qua tác phẩm của các danh họa Liên Xô…

Kẻ xâm lược. Họa sĩ: A. I. Vovk.

Kẻ thù bên ngưỡng cửa. Họa sĩ: Nikolai Ivanovich Ulyanov.

Cuộc hành quân vì Tổ quốc đau thương. Họa sĩ: Konstantin Vasiliev.

Ngọn cờ của người chiến sĩ Vệ quốc. Họa sĩ: Viktor Safronovto.

Bão lửa trên núi Sapun, Sebastopol. Họa sĩ: Peter Maltsev.

Cuộc phong toả Leningrad. Họa sĩ: Oleg Lomakin.

Đội du kích Pskov. Họa sĩ: Semen Rotnitski.

Đường ra trận. Họa sĩ: Alexander Deyneka.

Tử thủ ở pháo đài Brest. Họa sĩ: Petr Krivonogov.

Đối đầu. Họa sĩ: Petr Krivonogov.

Đội du kích trong rừng. Họa sĩ: Levchenko.

Cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ngày 7/11/1941. Họa sĩ: Konstantin Yuon.

Nguyên soái G. I. Zhukov năm 1941. Họa sĩ: Nikolay Repin.

Trên mặt trận Kursk. Họa sĩ: Petr Krivonogov.

Bình minh của những người lính xe tăng. Họa sĩ: Boris Fedorov.

Lên đường bảo vệ Moskva. Họa sĩ: Georgi Nissky.

Bọn Phát xít ở Novgorod. Họa sĩ: Kukryniksy.

Cô em gái nhỏ. Họa sĩ: Marat Samsonov.

Giải phóng. Họa sĩ: Nikolay Repin.

Vì Tổ quốc. Họa sĩ: Krasnov.

Lá thư từ mặt trận. Họa sĩ: Aleksandr Laktionov.

Bảo vệ Sebastopol. Họa sĩ: Alexander Alexandrovich Deyneka.

Máy bay của Đức Quốc xã vừa bay qua. Họa sĩ: Arkady Plastov.

Leningrad trong cuộc phong tỏa. Họa sĩ: A. Korneev.

Cuộc chiến buổi đêm. Họa sĩ: Usypenko.

Truy kích Phát-xít. Họa sĩ: Fedor Ivanovich Deryazhnyi.

Ngày Chiến thắng ở Berlin. Họa sĩ: Georgi Melikhov.

Chiến thắng! Họa sĩ: Petr Krivonogov.

Đám hàng binh. Họa sĩ: Petr Krivonogov.

Những người thắng trận. Họa sĩ: K. Antonov.

Ngày chiến thắng. Họa sĩ: Mikhail Khmelko.

Cuộc diễu binh chiến thắng. Họa sĩ: Sergey Prisekin.

Ngày trở về quê hương. Họa sĩ: Mikhail Kugach.

Theo KIẾN THỨC


Tags: , , , ,