‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ – sức nặng từ một lời khen

‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ – sức nặng từ lời khen dành cho phụ nữ Việt

“Toàn dân, toàn quân giỏi việc nước đảm việc nhà”, cả nam và nữ, mới là công bằng. Chứ “giỏi việc nước đảm việc nhà” là một lời khen phụ nữ nhưng trên thực tế là đặt một gánh nặng kinh khủng lên vai họ. 

Tags: , ,