Nietzsche, cái chết của Thượng Đế và minh triết Phật giáo

Nietzsche, cái chết của Thượng Đế và minh triết Phật giáo

Nói tới Nietzsche là phải nói tới “đối thủ” mà ông đã khai tử gọn gàng: “Thượng Đế đã chết”. Nietzsche muốn nói gì khi tuyên bố là Thượng Đế đã chết và còn bảo là tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Ngài?

Tags: , , ,