Những chính sách kinh tế sai lầm của Việt Nam giai đoạn 1945-1986

Những chính sách kinh tế sai lầm của Việt Nam giai đoạn 1945-1986

Các sai lầm kinh tế cộng hưởng với sự tàn phá của chiến tranh và cuộc bao vây, cấm vận của phương Tây đã khiến Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện nửa đầu thập niên 1980. 

Tags: , , , , ,

Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học đại lục Trung Quốc

Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học đại lục Trung Quốc

“Sự thật đời sống” là những điều đã xảy ra mà ai cũng biết, song tính chân thật nghệ thuật là miêu tả chúng như thế nào, theo cái nhìn nào. Các sự thật trong cải cách ruộng đất là điều không ai chối cãi, nhất là yếu tố bạo lực quần chúng…

Tags: , ,