Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học đại lục Trung Quốc

Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học đại lục Trung Quốc

“Sự thật đời sống” là những điều đã xảy ra mà ai cũng biết, song tính chân thật nghệ thuật là miêu tả chúng như thế nào, theo cái nhìn nào. Các sự thật trong cải cách ruộng đất là điều không ai chối cãi, nhất là yếu tố bạo lực quần chúng…

Tags: , ,