Lịch sử khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ trong chính trị

Lịch sử khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ trong chính trị

Tư tưởng “cánh tả” và “cánh hữu” của Pháp đã ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới những năm 1800, nhưng những khái niệm này chưa trở nên phổ biến ở các nước nói tiếng Anh mãi cho đến đầu thế kỷ 20.

Tags: ,

Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp năm 1789

Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp năm 1789

“Sự thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của con người chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những tai họa của cộng đồng, và dẫn đến sự thối nát của các chính quyền…”.

Tags: , , , ,