Chùm ảnh: Lăng mộ đặc biệt của hổ tướng nhà Nguyễn giữa Sài Gòn

Chùm ảnh: Lăng mộ đặc biệt của hổ tướng nhà Nguyễn giữa Sài Gòn

Lăng Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu – một trong Ngũ hổ tướng Gia Định – là công trình tiêu biểu của kiến trúc lăng mộ đầu thế kỉ 19 ở Gia Định – Sài Gòn.

Tags: , , , , ,