Tình cảnh của người dân Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1/2

Tình cảnh của người dân Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1/2

“Thức dậy và biết rằng thế giới của bạn đã bị đảo lộn hoàn toàn chỉ qua một đêm không phải là cảm giác mới mẻ, cảm giác đó chúng tôi từng vượt qua, thứ cảm giác tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ buộc phải trải nghiệm lại”.

Tags: ,