Triết gia Bertrand Russell – cơn ác mộng của các nhà thần học

Triết gia Bertrand Russell – cơn ác mộng của các nhà thần học

“Trong suốt cuộc đời dài của tôi, Tôi đã phục vụ Ngài siêng năng mẫn cán, tin rằng Ngài sẽ ghi nhận dịch vụ của tôi và ban thưởng cho tôi với Cực lạc vĩnh hằng. Và giờ đây, dường như là Ngài không hề biết rằng tôi đã từng tồn tại”.

Tags: , , ,