Chùm ảnh: Tù binh phi công Mỹ cuối cùng rời khỏi nhà tù Hỏa Lò năm 1973

Tại nhà tù Hòa Lò ở Hà Nội ngày 29/3/1973, những tù binh phi công cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam đã được trao trả cho phia Mỹ. Cùng xem lại thời khắc lịch sử đặc biệt này qua ống kính phóng viên Mỹ David Hume Kennerly.

Ảnh: David Hume Kennerly/ Getty Images.

Các sĩ quan Mỹ và Việt Nam tiếp xúc với nhau tại nhà tù Hỏa L ò trong ngày trao trả những tù binh phi công cuối cùng, 29/3/1973.

Tù binh Mỹ trong phòng giam, chuẩn bị làm các thủ tục cần thiết trước khi rời trại giam.

Mọi việc diễn ra dưới sự giám sát của các cán bộ trại giam.

Các tù binh Mỹ được yêu cầu đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng trước khi rời phòng giam.

Tù binh Mỹ xếp hàng ở sân trại giam, chờ được phát thường phục.

Các tù binh mặc thường phục, gói ghém hành lý và xếp hàng trước khi lên xe ra sân bay Gia Lâm.

Người dân Hà Nội tập trung rất đông bên ngoài nhà tù Hỏa Lò để xem các tù binh Mỹ được trả tự do.

Vẻ háo hức của trẻ em Hà Nội.

Tù binh phi công cuối cùng được sĩ quan Mỹ hộ tống ra sân bay Gia Lâm, 29/3/1973.

Theo KIẾN THỨC 

Tags: , , ,