Chùm ảnh: Lực lượng Tăng – Thiết giáp ở Sài Gòn ngày 30/4/1975

Tràn về Dinh Độc Lập như một dòng thác, lực lượng Tăng – Thiết giáp đã tạo nên những khoảnh khắc ghi dấu vào lịch sử trong ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Chùm ảnh: Xe tăng Giải phóng rừng rực khí thế tiến về Sài Gòn  30/4/1975

Dáng điệu hân hoan của các chiến sĩ Giải phóng trên một chiếc xe tăng tiến về trung tâm Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Rạo rực niềm vui chiến thắng, những người lính vẫn không quên nắm chắc tay súng trong thời khắc cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Xe tăng của quân Giải phóng trấn giữ Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, 30/4/1975. Lá cờ cách mạng phấp phới trên nóc trụ sở này.

Thời khắc lịch sử khi một chiếc xe tăng tiến qua cổng Dinh Độc Lập – tổng hành dinh của chế độ Sài Gòn.

Lực lượng Tăng – Thiết giáp tiến qua cánh cổng đã mở toang của Dinh Độc Lập.

“Lá chắn thép” trước cổng Dinh Độc Lập.

Lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên một chiếc xe tăng phía ngoài Dinh Độc Lập.

Các chiến sĩ tế tựu trên chiếc xe tăng trước cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Quân chúng nhân dân tề tựu bên chiếc xe tăng của lực lượng cách mạng trong ngày Sài Gòn giải phóng.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , ,