Chùm ảnh: Các loài cá sặc đẹp nhất thế giới, nhiều loài sống ở Việt Nam

Cá sặc (gourami) là tên thường gọi của một nhóm các loài cá thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae) được ưa chuộng làm cá cảnh khắp thế giới. Việt Nam là địa bàn phân bố bản địa của một số loài trong đó.Chùm ảnh: Các loài cá sặc đẹp nhất thế giới, nhiều loài sống ở Việt Nam

Cá sặc bướm hay sặc cẩm thạch, vạn long (Trichopodus trichopterus). Kích thước: Dài tối đa 15 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Cá sặc điệp (Trichopodus microlepis). Kích thước: Dài tối đa 15 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Thái Lan, Việt Nam.

Cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis). Kích thước: Dài tối đa 20 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Lào, Thài Lan, Việt Nam.

Cá sặc trân châu hay cá mã giáp (Trichopodus leerii). Kích thước: Dài tối đa 12 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Chùm ảnh: Các loài cá sặc đẹp nhất thế giới, nhiều loài sống ở Việt Nam

Cá sặc gấm (Trichogaster lalius). Kích thước: Dài tối đa 8 cm. Khu vực phân bố: Bangladesh, Ấn Độ.

Cá sặc dải (Trichogaster fasciata). Kích thước: Dài tối đa 12 cm. Khu vực phân bố: Bangladesh, Myanmar, Nepal, Pakistan.

Cá sặc chocolate (Sphaerichthys osphromenoides). Kích thước: Dài tối đa 6 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia.

Cá sặc samurai (Sphaerichthys vaillanti). Kích thước: Dài tối đa 8 cm. Khu vực phân bố: Indonesia.

Cá sặc mật (Trichogaster chuna). Kích thước: Dài tối đa 7 cm. Khu vực phân bố: Bangladesh.

Cá tai tượng (Osphronemus goramy). Kích thước: Dài tối đa 70 cm. Khu vực phân bố: Thái Lan.

Cá tai tượng đuôi đỏ (Osphronemus laticlavius). Kích thước: Dài tối đa 50 cm. Khu vực phân bố: Malaysia.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , , ,