Ảnh nét căng về vua Khải Định trong cuốn sách cổ của Pháp

Cùng xem những hình ảnh tư liệu quý về vua Khải Định được in trong sách ảnh “Annam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp” (An Nam 1919 – L’Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.

Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.

Chân dung vua Khải Định, người ở trên ngai vàng nhà Nguyễn từ năm 1916-1925.

Ành toàn thân vua Khải Định trong trang phục “nửa Tây nửa ta” được may theo yêu cầu của ông.

Vua Khải Định mặc hoàng phục ngồi trên ngai.

Vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn làm việc trong thư phòng.

Nhà vua trao đổi về công việc với một viên quan.

Vua Khải Định và Tứ trụ triều đình, gồm bốn quan đại thần đứng đầu Viện Cơ mật.

Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut chụp hình cùng vua Khải Định.

Vua Khải Định ngồi kiệu đến thăm quan Trú sứ Pháp ở Huế.

Vua Khải Định với các thị nữ, người hầu cận, hoạn quan… trong Hoàng thành Huế.

Đệ nhất giai Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ chính thức của vua Khải Định.

Thái tử Vĩnh Thụy, con trai vua Khải Định, người trong tương lai sẽ thành vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn.

Theo KIẾN THỨC 

Tags: , , ,