Vấn đề thất nghiệp dưới cái nhìn kinh tế học vĩ mô

Lao động là một động lực thúc đẩy mỗi nền kinh tế – tiền lương trả cho lao động tiếp nhiên liệu cho việc chi tiêu, và sản phẩm của lao động là điều rất cần thiết cho các công ty. Tương tự như vậy, công nhân thất nghiệp là điển hình cho tiềm năng sản xuất đang bị lãng phí trong một nền kinh tế. Do đó, thất nghiệp là một mối quan tâm đáng kể trong kinh tế vĩ mô.

Vấn đề thất nghiệp dưới cái nhìn kinh tế học vĩ mô

Thất nghiệp “danh nghĩa” đề cập đến số lượng công nhân sự đang tích cực tìm kiếm công việc và không nhận được tiền lương. Căn cứ vào những số liệu thống kê thất nghiệp chính thức không bao gồm những người muốn làm việc nhưng đã trở nên chán nản và đã ngừng tìm kiếm việc làm, tỷ lệ thất nghiệp thực tế luôn cao hơn con số chính thức.

Thất nghiệp được chia ra làm những kiểu sau:

Tỷ lệ thất nghiệp chuyển đổi bắt nguồn từ các thông tin không hoàn hảo và những khó khăn trong việc kết hợp các công nhân có trình độ với công việc. Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang tích cực tìm việc làm là một ví dụ. Thất nghiệp chuyển đổi gần như là không thể tránh được, không phải những người tìm việc cũng không phải người sử dụng lao động có thể có thông tin hoàn hảo hay hành động ngay lập tức, và nó thường không được xem như là vấn đề của nền kinh tế.

Thất nghiệp theo chu kỳ đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp như một sản phẩm của chu kỳ kinh doanh. Trong suy thoái, ví dụ, thường không có đầy đủ nhu cầu về lao động và tiền lương thường được trả chậm để kéo xuống đến một điểm mà nhu cầu và cung ứng lao động đang trở lại trong sự cân bằng.

Thất nghiệp cơ cấu đề cập đến tình trạng thất nghiệp xảy ra khi công nhân không đủ trình độ để làm các công việc có sẵn. Trong trường hợp này, người lao động thường làm việc lâu hơn rất nhiều và thường phải đào tạo lại. Tỷ lệ thất nghiệp cơ cấu có thể là một vấn đề nghiêm trọng trong một nền kinh tế, đặc biệt là trong các trường hợp mà toàn bộ các lĩnh vực (sản xuất chẳng hạn) trở nên lỗi thời.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao là không hề mong muốn, thì việc làm đầy đủ (có nghĩa là không thất nghiệp) là không thực tế và cũng là không mong muốn. Khi nhà kinh tế nói về việc làm đầy đủ, tức là thất nghiệp chuyển đổi và một tỷ lệ nhỏ thất nghiệp cơ cấu đã bị loại trừ.Các nhà kinh tế thường không tin vào việc tỷ lệ có việc làm là 100% trong một nền kinh tế.

Đặc biệt, đường cong Phillips thể hiện nguyên nhân của việc này. Nói chung có một mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp- tỷ lệ thất nghiệp càng thấp thì tỷ lệ lạm phát càng cao. Trong khi có nhiều yếu tố khác nhau có thể làm thay đổi đường cong (bao gồm cả việc tăng năng suất), thì việc tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ thất nghiệp bằng không là bất khả thi trên cơ sở lâu dài.

Ngoài ra còn có một sự đánh đổi giữa việc làm và hiệu quả. Các doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận của họ khi sản xuất số lượng hàng hóa lớn nhất có thể ở mức giá thấp nhất có thể. Trong một số trường hợp, lao động tốn kém hơn (ít hiệu quả hơn) so với vốn. Do đó, luôn luôn có sự đánh đổi giữa chi phí, năng suất lao động, và vốn thay thế lao động, điều này sẽ làm giảm số việc làm có sẵn. Tương tự như vậy, cơ cấu việc làm là một vấn đề lặp lại giống như tiến bộ công nghệ – công nhân nhận thấy kỹ năng của họ không còn phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động và phải cập nhật trình độ của họ như là các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ mới.

Theo SAGA.VN

Tags: ,