5 ngộ nhận lịch sử về vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

5 ngộ nhận về vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đối với người Mỹ và hầu như tất cả các SGK lịch sử Hoa Kỳ, quan điểm cho rằng bom nguyên tử đã dẫn đến sự đầu hàng của Nhật Bản vào ngày 15/8/1945 là kiến thức mặc định về Thế chiến II.

Tags: , , ,