Thảm sát Mỹ Lai: Nhìn lại một nỗi đau

Thảm sát Mỹ Lai: Nhìn lại một nỗi đau

Một đại đội lính Mỹ đến Mỹ Lai vào một buổi sáng đầy nắng. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng. “Mệnh lệnh là bắn vào bất cứ thứ gì động đậy”, một quân nhân Mỹ về sau kể lại, khi chuyện về vụ thảm sát vỡ lở gây chấn động cả thế giới.

Tags: , , ,