Khi người Thái ‘Đông tiến’: Cuộc chiến Việt – Xiêm năm 1833-1834

Khi người Thái ‘Đông tiến’: Cuộc chiến tranh Việt – Xiêm 1833-1834

Quy mô và tầm mức của cuộc xâm lược Thái Lan nhằm vào Việt Nam năm 1833 rõ ràng là ít được biết đến trong sử sách. Cuộc chiến kết thúc với màn rút lui hỗn loạn và chết chóc của quân Xiêm qua Campuchia.

Tags: , ,

Trận hải chiến giữa cảnh sát biển Việt Nam với hải quân Thái Lan năm 1993

Trận chiến giữa cảnh sát biển Việt Nam với hải quân Thái Lan năm 1993

Thiếu tá Hóa vác B40 bắn cả chục quả đạn nhưng tàu chiến Thái lùi xa tầm đạn, bắn dữ dội vào cabin lái khiến thuyền trưởng Hoàng gãy chân khụy xuống, Thiếu tá Hóa cũng bị thương vào đầu gối…

Tags: , ,