Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Giai thoại về kỹ sư đầu tiên của Đông Dương khiến người Pháp kính nể

Kỹ sư Lưu Văn Lang (1880-1969) là một bậc kỳ tài trong phát triển khoa học kỹ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, ông nổi danh với những phát minh độc đáo khiến kỹ sư Pháp phải nể phục.

Tags: , ,