Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng ‘không muốn làm chư hầu Mỹ’ của Macron

Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Tags: , , ,