Ham mê tiền bạc không phải là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nhưng…

Ham mê một thứ đồng nghĩa với am hiểu về nó và hiểu bản chất của nó. Ham mê tiền bạc tức là nhận thức được rằng nó được làm ra nhờ năng lực của con người và là phương tiện trao đổi lấy những sản phẩm xứng đáng nhất.

Tags: , ,