Làm vườn không chỉ là chăm cây mà còn là chăm sóc tâm hồn

Làm vườn không chỉ là chăm cây mà còn là chăm sóc tâm hồn

Chỉ những người yêu thích việc làm vườn mới hiểu được giá trị của một khu vườn lẫn giá trị của cuộc sống. Bạn có muốn bắt tay vào trồng một khu vườn nhỏ của riêng mình để cảm nhận sự tuyệt diệu của nó?

Tags: , ,

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước và môi trường đô thị thời biến đổi khí hậu

Cây xanh, mặt nước trong đô thị góp phần quan trọng chống “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị”, là một trong các giải pháp quan trọng trong phong trào Công trình xanh và Đô thị xanh đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới gần 30 năm nay.

Tags: , ,