Khi người lao động bán sổ Bảo hiểm xã hội để mua xe máy

Khi người lao động bán sổ Bảo hiểm xã hội để mua xe máy

Với nhiều người, do cần kíp tiền bạc ngay trước mắt để sinh nhai, để mua xe máy chạy giao hàng, làm vốn kinh doanh nhỏ duy trì cuộc sống gia đình, họ đã chọn hy sinh luôn cái “sinh mệnh tuổi già”…

Tags: , ,

Những điều cần biết về Thất nghiệp và Bảo hiểm thất nghiệp

Những điều cần biết về Thất nghiệp và Bảo hiểm thất nghiệp

Thất nghiệp là hiện tượng tất yếu, khách quan trong nền kinh tế thị trường, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vượt quá giới hạn cho phép sẽ trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Tags: , , ,