Câu chuyện về xác ướp của người đàn bà huyền thoại Evita

Câu chuyện về xác ướp của người đàn bà huyền thoại Evita

Sở dĩ ngày nay Evita vẫn còn được người Argentina coi là một nhân vật quan trọng của họ, đó là do con người bà thể hiện được ba yếu tố độc đáo gắn kết với nhau: nữ tính, sức mạnh huyền bí về tinh thần và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng.

Tags: ,