Mùa đông

Mùa đông

Nỗi bi phẫn của đất trời
Đang đến với khuôn mặt giá băng không một nụ cuời
Làm bao sinh linh run sợ
Nhung Muà Đông ơi, tôi yêu nguời

Tôi – một dấu chấm nhỏ nhoi giữa đất trời
Cũng bi phẩn nhung trái tim non trẻ
Muốn cứu cuộc sống nhung không thể
Hãy cho tôi xin sức mạnh của Nguời

Hãy cho tôi giá băng
Hoá đá loài nhơ bẩn
Buộc loài nguời lặng im
Suy ngẫm và ân hận

Hãy cho tôi bão tố
Quét sạch những bóng đen
Huỷ diệt mọi ảo tuởng
Đang bủa vây mọi miền

Hãy cho tôi tuyết trắng
Làm thanh sạch đất này
ủ những mầm đỏ mới
Trỗi dậy sáng ngày mai

Mùa Đông, xin hãy cho tôi sức mạnh
Đem lại Mùa Xuân cho cuộc sống này

REDS BLOG

Tags: