Về Phật của tôi

Bạn bảo tôi vẽ hình Phật
Tôi đưa bạn tờ giấy trắng

Bạn bảo tôi tạc tượng Phật
Tôi trỏ hòn đá ven đường

Bạn bảo tôi tụng ca Phật
Tôi mỉm cười và im lặng

Bạn có giận tôi không?

REDS BLOG

Tags: ,