Hiến pháp Trung Quốc vừa có những thay đổi quan trọng nào?

Quốc hội Trung Quốc ngày 11/3 đã bỏ phiếu thông qua hàng loạt sửa đổi hiến pháp, ngoài xóa giới hạn nhiệm kỳ còn nhiều sửa đổi quan trọng khác.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, gần 3.000 đại biểu quốc hội Trung Quốc chiều 11/3 đã bỏ phiếu thông qua hàng loạt sửa đổi hiến pháp quan trọng.

Theo đó, 2.958 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch nước, trong khi chỉ có 1 đại biểu bỏ phiếu chống, 3 đại biểu bỏ phiếu trắng, 1 phiếu không hợp lệ. Điều này sẽ mở đường cho chủ tịch nước Trung Quốc giữ nhiều hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Đây là lần thay đổi hiến pháp lớn nhất của Trung Quốc trong 36 năm và đạt được tỷ lệ ủng hộ cao chưa từng có. Ngoài bỏ phiếu xóa giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, các đại biểu quốc hội Trung Quốc cũng bỏ phiếu thông qua các sửa đổi hiến pháp quan trọng khác.

Bổ sung “Tư tưởng Tập Cận Bình”

Ông Tập Cận Bình không những được “bật đèn xanh” tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ hai kết thúc vào năm 2023, “Tư tưởng Tập Cận Bình” của ông cũng được đưa vào hiến pháp sửa đổi cùng với học thuyết “Quan điểm phát triển khoa học” của cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào.

Công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu nhất trí bổ sung một câu trong hiến pháp, trong đó nêu rõ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc là “đặc trưng quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc”.

Thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC)

Ủy ban kỷ luật mới này cùng với các đơn vị trực thuộc tại địa phương được coi là một bộ phận mới trong hệ thống quản lý nhà nước của Trung Quốc cùng với các cơ quan tư pháp, hành pháp và công tố.

Siêu ủy ban này sẽ báo cáo trực tiếp cho Quốc hội. Trong khi các đơn vị cấp thấp hơn sẽ chịu trách nhiệm trước các cơ quan địa phương.

Hãng tin Tân Hoa Xã giải thích: “NSC sẽ là một cơ quan mang tính chính trị nhiều hơn là quản trị hoặc tư pháp. Khi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, điều tra và trừng phạt, nó phải luôn đặt ưu tiên cao nhất cho chính trị”.

Bổ sung phát ngôn của ông Tập Cận Bình

Ngoài “Tư tưởng Tập Cận Bình”, một số tư tưởng, quan điểm và chính sách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được đưa vào hiến pháp sửa đổi của nước này. Các cụm từ của ông Tập được đưa vào Hiến pháp gồm có “mô hình phát triển mới”, “nâng cao văn minh xã hội và sinh thái”, “(đất nước) hài hòa và tươi đẹp”, “(đất nước) hiện đại và hùng mạnh”, “đạt mục tiêu trẻ hóa đất nước Trung Quốc”, “chia sẻ vận mệnh nhân loại”, “thúc đẩy các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội”.

Theo DÂN TRÍ 

Tags: ,