Đừng gọi tôi bằng tên

Đừng gọi tôi bằng tên

Đừng gọi tôi bằng tên
Hãy gọi tôi bằng sự thinh lặng vô biên
Tôi sẽ đến

Đừng gột rửa tôi bằng nước thánh
Hãy gột rửa tôi bằng sự vĩnh hằng từ một giọt sương lành
Tôi sẽ thanh sạch

Đừng tặng tôi vật báu của cõi đời
Hãy tặng tôi chân lý từ một cánh hoa rơi
Tôi sẽ mỉm cười

REDS BLOG

Tags: