Làm sao để phát triển một hình ảnh cái tôi lành mạnh?

Hình ảnh cái tôi của bạn là cách bạn nhìn nhận bản thân bạn. Các bạn nhìn nhận bản thân bạn quyết định cách bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống.

Để phát triển một hình ảnh cái tôi lành mạnh

Nếu bạn nhìn bản thân với một cái nhìn tích cực và lành mạnh, những trải nghiệm sống của bạn sẽ tích cực và lành mạnh. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ không có những thách thức và khó khăn, chỉ có nghĩa bạn sẽ có một cách tiếp cận lành mạnh hơn để đối phó với chúng.

Hình ảnh cái tôi của bạn là gì?

Nó là sự hiểu biết và kiến thức bạn có về sự tồn tại của bản thân bạn và cách bạn nhìn nhận về chính mình trong mối quan hệ với những người khác và môi trường xung quanh.

Để có một hình ảnh cái tôi tích cực và lành mạnh, bạn phải:

– Hiểu bản thân mình
– Yêu bản thân mình
– Là chính mình

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phức tạp và đa diện. Để đáp ứng những thách thức chúng ta phải đối mặt, đó là quan trọng hơn cả để xây dựng một nền tảng nhân cách vững chắc. Một nền tảng bao gồm hiểu bản thân, yêu bản thân và tin vào bản thân.

Chắc chắn hình ảnh cái tôi lành mạnh là một cái gì đó hơn là có lòng tự trọng cao. Trong khi lòng tự trọng cao là quan trọng, chính thuật ngữ này có thể gây hiểu lầm vì lòng tự trọng chủ yếu dựa vào “cảm giác” của bạn về giá trị bản thân và bao gồm ´niềm tin´ của bạn về việc có giá trị và có khả năng. Nó bao gồm hình ảnh bản thân, tích cực hay tiêu cực, ở một mức độ cảm xúc.

Khi dựa vào cảm xúc, lòng tự trọng có thể dao động và dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa. Tương tự như vậy, nếu lòng tự trọng có được chủ yếu nhờ các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như một ngoại hình hấp dẫn, hoặc đang được ưa chuộng, bạn có thể cảm thấy “rất đỉnh” một ngày, và sau đó thấy vỡ mộng hoặc thất vọng về bản thân.

Do đó, một hình ảnh cái tôi lành mạnh phải xuất phát từ bên trong. Thay vì phụ thuộc vào sự xác nhận từ các nguồn bên ngoài, hoặc ý kiến dao động của người khác, lòng tự trọng phải xuất phát từ tự phản ánh, tự phân tích và tự chấp nhận.

Thế nào là một hình ảnh cái tôi lành mạnh?

• Khả năng biết chính mình, để có thể đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, tài năng và tiềm năng.
• Khả năng yêu và chấp nhận chính mình như mình có, biết rằng bạn có thể cải thiện và phát triển bất kỳ khía cạnh nào của bản thân mình mà mình đã chọn.
• Khả năng phải trung thực với chính mình và thành thật với việc bạn là ai và bạn có những giá trị gì.
• Khả năng chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và hành động của bạn.

Để phát triển một hình ảnh cái tôi lành mạnh cần lập kế hoạch thận trọng và tập trung nỗ lực. Cần thừa nhận giá trị nội tại của bạn như một con người, và sau đó làm việc để có được các kỹ năng cần thiết để đương đầu với nhiều thử thách và nghịch cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống.

Khi bạn sở hữu một hình ảnh cái tôi lành mạnh, không có gì có thể bạn sợ hãi, hoặc ngăn cản bạn bước tới. Bạn tự tin, sẵn sàng, và yên tâm bởi vì bạn biết bạn được chuẩn bị để xử lý bất cứ điều gì theo cách của bạn.

Theo TAMLY.COM.VN

Tags: ,