Các mốc lịch sử của quá trình đàm phán Hiệp định Paris

Việc ký kết Hiệp định Paris 1973 đã tạo nên một bước ngoặt to lớn, làm thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh Việt Nam. Cùng điểm qua những cột mốc lịch sử dẫn đến sự kiện này.

Các mốc lịch sử của quá trình đàm phán Hiệp định Paris

Năm 1968:

31/1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tổng tiến công các thành phố lớn, hầu hết các tỉnh lị và nhiều căn cứ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

31/3: Tổng thống Johnson tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc và nói chuyện hòa bình với Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

13/5: Hội nghị Paris giữa hai bên Mỹ và Việt Nam dân chủ Cộng hòa khai mạc.

31/10: Johnson ra lệnh chấm dứt ném bom miền Bắc và đề nghị họp hội nghị bốn bên vào ngày 6/11/1968.

Năm 1969:

25/1: Hội nghị bốn bên Việt Nam dân chủ Cộng hòa – Mặt trận dân tộc giải phóng – Hoa Kỳ – Việt Nam cộng hòa khai mạc ở Paris.

4/8: Henry Kissinger bí mật gặp ông Xuân Thủy lần đầu ở Paris.

Năm 1970:

21/2: Lê Đức Thọ – Xuân Thủy gặp Kissinger, bắt đầu gặp riêng giữa Lê Đức Thọ và Kissinger.

4/5: Chính quyền Nixon cho cảnh sát bắn chết bốn sinh viên phản đối chiến tranh Việt Nam tại ĐH Kent.

9/5: Ngày toàn quốc phản đối chiến tranh Việt Nam ở khắp nước Mỹ.

Năm 1972:

25/1: Nixon đơn phương công bố nội dung các cuộc gặp riêng và đề nghị 8 điểm đưa ra hôm 16/8/1971.

31/1: Việt Nam dân chủ Cộng hòa tuyên bố đề nghị 9 điểm.

22/3: Mỹ tuyên bố ngừng họp Hội nghị Paris vô thời hạn.

6/4: Nixon hạ lệnh ném bom lại miền Bắc Việt Nam.

2/5: Lê Đức Thọ và Xuân Thủy gặp Kissinger.

8/5: Mỹ thả mìn phong tỏa các cảng biển và cửa sông miền Bắc.

Tháng 6: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định chuyển sang chiến lược hòa bình.

19/7: Tại cuộc gặp riêng, Mỹ và Việt Nam đều đưa ra tuyên bố về chính sách chung.

8/10: Việt Nam đưa ra dự thảo “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”.

20/10: Mỹ tuyên bố “Hiệp định xem như đã hoàn thành” và lập cầu hàng không Enhance Plus tiếp tế ồ ạt vũ khí cho Sài Gòn.

23/10: Mỹ lại nêu nhiều trở ngại để trì hoãn.

26/10: Việt Nam tuyên bố thỏa thuận đã đạt được.

2/11: Nixon ra lệnh B52 tiến công phía Bắc khu phi quân sự.

7/11: Nixon tái đắc cử tổng thống Mỹ.

20/11: Thương lượng lại, Mỹ đòi sửa đổi hầu hết các vấn đề thực chất trong tất cả các chương theo yêu cầu của chính quyền Sài Gòn.

18/12: Nixon cho B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng, mở đầu chiến dịch Linebacker 2 kéo dài 12 ngày đêm, đồng thời gửi công hàm cho Việt Nam yêu cầu họp lại. Việt Nam dân chủ Cộng hòa không trả lời.

22/12: Mỹ lại gửi công hàm yêu cầu họp lại với điều kiện Mỹ sẽ chấm dứt ném bom trên vĩ tuyến 20.

26/12: Việt Nam dân chủ Cộng hòa đòi trở lại tình hình trước ngày 18/12 thì hai bên sẽ họp lại. Mỹ chấp thuận.

30/12: Mỹ chấm dứt ném bom trên vĩ tuyến 20.

Năm 1973:

8/1: Họp lại

13/1: Hoàn thành hiệp định. Đây là cuộc gặp riêng cuối cùng.

23/1: Lê Đức Thọ và Kissinger kí tắt Hiệp định.

27/1: Bốn bên kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

28/1: Ngừng bắn trên tòan miền Nam.

2/3: Ký định ước Paris về Việt Nam.

Theo VNEXPRESS

Tags: ,