Tinh thần Cách mạng Tháng Tám với ngày hôm nay

Việt Nam ta hôm nay cũng đang phải đứng trước nhiều thử thách khắc nghiệt tương đồng với những năm 1945 – 1946. 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám với ngày hôm nay

Cách mạng Tháng Tám đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – một nhà nước Cộng hòa được xây dựng tên nền tảng Dân chủ với mục tiêu Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Đó là khát vọng của Hồ Chí Minh và những người làm nên cách mạng Tháng Tám.

Tinh thần Độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước Cộng hòa – Dân chủ để hướng tới Tự do và Hạnh phúc cho Nhân dân là nền tảng vững chắc nhất để hòa hợp – đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua những thách thức nghiệt ngã trong những năm 1945 – 1946 và những năm tháng trường kỳ kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.

Từ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam đến Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam, Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I, thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt Nam và Ban hành hiến pháp [1946] là một hành trình chông gai, khắc nghiệt nhưng rất hào sảng của những người yêu nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam; Là sự trưởng thành vượt bậc về nhận thức và trình độ tổ chức, quản trị xã hội – đất nướccủa các tổ chức chính trị mà tiêu biểu nhất là của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Đông Dương, của Việt Minh. Trong sự thành công đó, có sự tham gia và đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức dù họ tham gia ở các tổ chức, đoàn thể khác nhau, Đảng cộng sản hay đảng Dân chủ…hoặc không tham gia đảng phái, đoàn thể. Tinh thần dân tộc, khát vọng yêu nước và cống hiến là động lực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hướng đến những giá trị lớn lao, tốt đẹp cho dân tộc trong những năm tháng khó khăn đó của đất nước.

Việt Nam ta hôm nay cũng đang phải đứng trước nhiều thử thách khắc nghiệt tương đồng với những năm 1945 – 1946. Ngoại bang đe dọa xâm phạm chủ quyền dân tộc; Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa đang bị xâm chiếm. Nội xâm thì một bộ phận không nhỏ “đầy tớ” sa sút đạo đức, ý chí; Tham ô, tham nhũng tràn lan, ngày càng nặng nề; Nền kinh tế đang sa sút, khủng hoảng, nợ công chồng chất; Tài nguyên đất nước bị ăn cướp, phung phí… Đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất ổn định chính trị – kinh tế – xã hội.

Tình thế chưa nan giải như hồi mới tuyên ngôn lập nền Cộng hòa nhưng khó khăn thử thách là rất khắc nghiệt và rõ ràng. Thời đại mới, nền chính trị thế giới mới ngày nay đã thay đổi hết sức sâu sắc và diễn biến có thể có những thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ. Bởi vậy, bất cứ một sự bất thường, một sơ hở, một lỗ hổng nào của đất nước, của xã hội cũng có thể bùng phát thành những ngọn lửa để nhấn chìm cả dân tộc vào chết chóc, hận thù, lạc hậu; đất đai biển cả của Tổ Quốc rất dễ bị cướp mất; Dân chủ, Tự do và Hạnh phúc dễ trở thành điều xa xỉ, xa vời với Nhân dân.

Để tránh nguy cơ đó, nhất thiết chúng ta phải trở lại với bài học của Cách mạng Tháng Tám,  của Hồ Chí Minh. Đó là đề cao Dân chủ, thực hiện đoàn kết đại dân tộc, tôn trọng và kêu gọi nhiệt tình yêu nước, cống hiến của tất thảy mọi người, nhất là tầng lớp nhân sĩ, trí thức. Đề cao các giá trị của dân tộc nhưng tôn trọng và tiếp cận các giá trị phổ quát của nhân loại; Có đường lối độc lập nhưng không thoát ly xu thế chung của thời đại, của thế giới.

Tinh thần cách mạng Tháng Tám là hướng đến sự tiến bộ, văn minh, đến các giá trị phổ quát của thời đại, của nhân loại trên nền tảng Độc lập dân tộc.

Đó là tinh thần tiến bộ. Tinh thần đó vẫn là cần thiết và là động lực cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hôm nay.

Theo TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN

Tags: ,