Loạt ảnh xưa nay hiếm về vùng đất Cao Bằng năm 1902

Đám rước của miếu Quan Đế ở Bảo Lạc, quan lại và doanh nhân ở Tà Lùng, bánh xe nước ở Sóc Giang… là loạt ảnh tư liệu đặc sắc do người Pháp thực hiện ở Cao Bằng năm 1902.

Ảnh: LL/Roger Viollet via Getty Images.

Loạt ảnh xưa nay hiếm về vùng đất Cao Bằng năm 1902

Các nhạc công đánh trống, thổi kèn, kéo đàn trong một đám tang ở Bảo Lạc, Cao Bằng năm 1902. Hai người hóa trang thành chim thần theo phong tục địa phương.

Nhạc công đánh chũm chọe trong đám rước của miếu Quan Đế ở Bảo Lạc.

Quan lại và doanh nhân tụ họp tại một sự kiện ở Tà Lùng, nay thuộc địa phận huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Cỗ quan tài được rước trên phố trong một đám tang ở Cao Bằng.

Bánh xe nước (cọn nước) ở Sóc Giang, nay thuộc địa phận huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Cán bộ hải quan địa phương kiểm tra thúng của một nông dân ở khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Binh lính bản xứ đứng bên chiếc cọc tre cắm thủ cấp của một tên sơn tặc vừa bị xử chém.

Hai sĩ quan Pháp và đội lính bản xứ hành quân trên lưng ngựa trong một nhiệm vụ ở Cao Bằng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: ,