Cố đô Huế cuối thập niên 1920 qua ảnh của Raymond Chagneau

Khám phá cảnh sắc và đời sống ở xứ Huế cuối thập niên 1920 qua loạt ảnh của Raymond Chagneau, một kỹ sư bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ năm 1925-1930.Cố đô Huế cuối thập niên 1920 qua ảnh của Raymond Chagneau

Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng thành Huế cuối thập niên 1920.

Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.

Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.

Nhà bia của lăng vua Minh Mạng.

Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế.

Một hình ảnh khác về Ngọ Môn.

Kỳ đài Huế.

Từ sân lăng vua Gia Long nhìn về núi Đại Thiên Thọ.

Hồ nước ở lăng Minh Mạng.

Cố đô Huế cuối thập niên 1920 qua ảnh của Raymond Chagneau

Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.

Một góc chợ Đông Ba.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,