Chùm ảnh: Cận cảnh các loài chim cu cu thú vị của Việt Nam

Trong thế giới chim chóc, họ Cu cu (Cuculidae) gồm một số loài chim quen thuộc với người Việt như bìm bịp, tu hú cùng các loài chim có cái tên kỳ lạ như khát nước, tìm vịt, bắt cô trói cột…Chùm ảnh: Cận cảnh các loài chim cu cu thú vị của Việt Nam

Ảnh: eBird.

Bìm bịp lớn (Centropus sinensis) dài 48-52 cm, là loài định cư, phổ biến, phân bố trong cả nước. Sinh cảnh của loài chim này là rừng mởm khu vực trống trải, rừng thứ sinh, bìa rừng, cây bụi, cỏ lau sậy, rừng ngập mặn.

Bìm bịp nhỏ (Centropus bengalensis) dài 38-39 cm, là loài định cư, tương đối phổ biến đến phổ biến trong cả nước, di cư không phổ biến qua Đông Bắc, Bắc Trung Bộ. Chúng sống ở đồng cỏ, cây bụi, đầm lầy lau sậy.

Phướn (Phaenicophaeus tristis) dài 52-60 cm, là loài định cư, phổ biến trong cả nước. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng rụng lá, rừng đầm lầy nước ngọt, rừng thứ sinh, cây bụi ven biển, rừng tre nứa, rừng trồng.

Phướn đất (Carpococcyx renauldi) dài 68-69 cm, là loài định cư hiếm đến không phổ biến tại phía Đông Nam vùng Đông Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh. Tình trạng bảo tồn: Sắp nguy cấp (Sách Đỏ IUCN), Sắp nguy cấp (Sách Đỏ Việt Nam).

Tu hú (Eudynamys scolopacea) dài 40-44 cm, là loài định cư, tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Trung Bộ, Nam Bộ, di cư phổ biến của Đông Bắc. Sinh cảnh của loài này là rừng thứ sinh, rừng gỗ trống trải, khu vực canh tác, vườn, công viên.

Khát nước (Clamator coromandus) dài 38-42 cm, là loài trú đông sinh sản, không phổ biến tại Đông Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ, định cư không phổ biến tại Nam Bộ, di cư tương đối phổ biến qua Đông Bắc. Sinh cảnh của chúng là rừng thứ sinh, cây bụi, rừng tre nứa, rừng thường xanh, rừng ngập mặn.

Chùm ảnh: Cận cảnh các loài chim cu cu thú vị của Việt Nam

Tìm vịt xanh (Chrysococcyx maculatus) dài 17-18 cm, là loài định cư không phổ biến tại Bắc và Trung Trung Bộ, trú đông không phổ biến tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ghi nhận không thường xuyên tại vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh, thỉnh thoảng ở rừng đầm lầy nước ngọt, rừng trồng và vườn trong thời gian di cư và trú đông.

Tìm vịt tím (Chrysococcyx xanthorhynchus) dài 16/17 cm, là loài định cư không phổ biến tại Trung Bộ và Nam Bộ. Sinh cảnh của chúng là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, rừng rụng lá, thỉnh thoảng ghi nhận tại các công viên, vườn trong quá trình di chuyển vào mùa không sinh sản.

Tìm vịt vằn (Cacomantis sonneratii) dài 23-24 cm, là loài định cư tương đối phổ biến trong cả nước (trừ Tây Bắc). Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng rụng lá, rừng thứ sinh.

Tìm vịt (Cacomantis merulinus) dài 22-24 cm, là loài định cư tương đối phổ biến trong cả nước. Sinh cảnh của loài chim này là rừng thứ sinh, rừng cây gỗ nơi trống trải, cây bụi, trảng cỏ, nơi canh tác, thành thị, công viên, vườn.

Cu cu đen (Surniculus lugubris) dài 23-25 cm, là loài định cư, tương đối phổ biến trong cả nước, di cư tương đối phổ biến qua Đông Bắc. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng rụng lá, rừng thứ sinh, thỉnh thoảng gặp ở các khu vườn, rừng ngập mặn, công viên.

Chèo chẹo lớn (Hierococcyx sparverioides) dài 38-42 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc, từng ghi nhận tại Trung Bộ, di cư hiếm tại Nam Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng rụng lá, các sinh cảnh trống trải như vườn, rừng trồng, rừng ngập mặn trong mùa di cư.

Chèo chẹo nhỏ (Cuculus nisicolor) dài 27-31 cm, là loài định cư không phổ biến tại Tây Bắc và Trung Trung Bộ, di cư hiếm tại Đông Bắc, Bắc, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao rụng lá và các sinh cảnh khác trong mùa di cư.

Cu cu nhỏ (Cuculus poliocephalus) dài 26-27 cm, là loài định cư không phổ biến tại Trung và Nam Bộ, di cư sinh sản tại Tây Bắc, Đông Bắc. Sinh cảnh của chúng là rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh, rừng rụng lá, cây bụi trong mùa di cư, thường ghi nhận ở độ cao 900-2.300 mét.

Bắt cô trói cột (Cuculus micropterus) dài 31-33 cm, là loài định cư tương đối phổ biến trong cả nước. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng rụng lá, rừng thứ sinh.

Cu cu phương Đông (Cuculus saturatus) dài 29-30 cm, là loài di cư sinh sản không phổ biến tại Tây Bắc, di cư không phổ biến qua Đông Bắc và Nam Trung Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh nơi trống trải, cây gỗ trong thành phố, rừng thứ sinh, ghi nhận ở độ cao 800-2.050 mét.

Cu cu (Cuculus canorus) dài 33-35 cm, là loài di cư sinh sản không phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc và Trung Trung Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh, các sinh cảnh trống trải trong mùa di cư.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,