Chùm ảnh: 6 loài chim trèo cây độc lạ, ít người biết ở Việt Nam

Trong thế giới chim chóc, họ Trèo cây (Sittidae) gồm những loài chim nhỏ có tập tính trèo dọc theo thân và cành cây để săn tìm côn trùng ẩn dưới vỏ cây. Cùng điểm qua 6 loài chim thuộc họ này sống ở Việt Nam.Chùm ảnh: 6 loài chim trèo cây độc lạ, ít người biết ở Việt Nam

Ảnh: eBird.

Trèo cây lưng đen (Sitta formosa) dài 16-17 cm, là loài định cư hiếm tại Tây Bắc và phía Tây Bắc của vùng Đông Bắc, có thể quan sát tại VQG Hoàng Liên Sa Pa, Du Già, khu BTTN Văn Bàn…

Chùm ảnh: 6 loài chim trèo cây độc lạ, ít người biết ở Việt Nam

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, phân bố từ độ cao 700-2.300 mét, thường kiếm ăn theo đàn hỗn hợp.

Trèo cây trán đen (Sitta frontalis) dài 12-14 cm, là loài định cư, phổ biến trong cả nước.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, rừng hỗn giao rụng lá, rừng thông, phân bố đến độ cao 1.800 mét, thường kiếm ăn theo đàn hỗn hợp.

Trèo cây mỏ vàng (Sitta solangiae) dài 12-14 cm, là loài định cư, hiếm đến không phổ biến tại Tây Bắc và Trung Bộ, có thể quan sát tại VQG Hoàng Liên Sa Pa, Bạch Mã, Chư Yang Sin, Bidoup Núi Bà…

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, phân bố từ độ cao 900-2.500 mét, thường kiếm ăn theo đàn hỗn hợp.

Trèo cây huyệt hung (Sitta nagaensis) dài 12-14 cm, là loài định cư, không phổ biến tại Tây Bắc, tương đối phổ biến tại Nam Trung Bộ và phía Bắc của Nam Bộ.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao giữa rừng lá rộng thường xanh và rừng lá kim, phân bố từ độ cao 1.000-2.800 mét.

Trèo cây bụng hung (Sitta cinnamoventris) dài 12-13 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, phân bố từ độ cao 900-2.200 mét.

Trèo cây đuôi trắng (Sitta himalayensis) dài 12 cm, là loài định cư không phổ biến tại Tây Bắc, có thể quan sát ở VQG Hoàng Liên Sa Pa.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao giữa rừng lá rộng thường xanh và rừng lá kim, phân bố từ độ cao 1.800-2.900 mét.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,