Ảnh hiếm về nội thất của Hoàng thành Huế xưa

Đại Cung Môn, điện Cần Chánh, điện Phụng Tiên… là những công trình kiến trúc đặc sắc của Hoàng thành Huế đã bị phá hủy trong chiến tranh. Hậu thế chỉ còn biết đến diện mạo các công trình này qua những bức ảnh lịch sử.Ảnh hiếm về nội thất của Hoàng thành Huế xưa

Bên trong điện Thái Hòa, nơi đăng quang của các vua nhà Nguyễn ở Hoàng thành Huế.

Ngai vàng của vua trong điện Thái Hòa.

Đại Cung Môn, cửa chính dẫn vào Tử Cấm thành Huế, nằm sau điện Thái Hòa.

Cánh cổng được trang trí lộng lẫy của Đại Cung Môn.

Từ hành lang Đại Cung Môn nhìn về nhà Tả Vu.

Trường lang – hệ thống hành lang có mái che của Hoàng thành Huế.

Điện Cần Chánh trong Tử Cấm thành. Đây là nơi vua thiết triều, thường tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn. Cung điện này bị phá hủy năm 1947.

Ảnh hiếm về nội thất của Hoàng thành Huế xưa

Nội thất gian chính của điện Cần Chánh, 1938.

Góc nhìn khác về nội thất gian chính của điện Cần Chánh.

Một góc nội thất điện Cần Chánh.

Trong điện Phụng Tiên, một nơi thờ cúng các vua triều Nguyễn trong Hoàng thành. Công trình cũng bị phá hủy năm 1947.

Một bàn thờ trong điện Phụng Tiên.

Theo KIẾN THỨC

Tags: ,