Trùng đế giày

Trùng đế giày

Bên ống kính hiển vi
Như một trò giải trí
Đôi mắt tôi nhìn xoáy
Vào lũ trùng đế giày

Chúng hối hả bơi bơi
Chúng nhẫn nại săn mồi
Chúng từ tốn nhân đôi…
Chẳng biết đến cõi người

Và khi bị đun sôi
Chúng đớn đau quằn quại
Ôi trò chơi ngu dại
Của thứ gọi là người

Ngươi tự cao tự đại
Rằng vạn vật trong tay…
Ngươi lớn hơn chăng hay
Một lũ trùng đế giày?

REDS BLOG

Tags: