Hệ thống biểu tượng trong tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant (2002), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới (tái bản lần 2), Nxb Đà Nẵng – Trường Viết văn Nguyễn Du

2. Nguyễn Kim Đính (1995), Các nhà ngữ văn Nga và ký hiệu học văn chương, Tạp chí văn học, số 3, tr.40

3. Đỗ Thị Hường, ‘Lolita’ có thể lấy ý tưởng từ nhiều tác phẩm khác, http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/lolita-co-the-lay-y-tuong-tu-nhieu-tac-pham-khac-2388910.html

4. Đỗ Thị Hường, Từ Nymphet đến Lolita – Hành trình đi tìm chất Nga trong ‘Lolita’ của Nabokov, http://vienvanhoc.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/LichSuVanHoc/View_Detail.aspx?ItemID=55

5. Phạm Gia Lâm (2010), Những ký hiệu văn hóa trong vũ điệu của Natasha Rostova, Tạp chí văn học, số 12, tr.101-116

6. Phạm Gia Lâm (2012), Sự tiếp nhận tiểu thuyết “Lolita” của V.Nabokov: Những khía cạnh văn hóa, Nghiên cứu văn học, số 3, tr. 3-16

7. Phạm Gia Lâm (2013), Tương tác văn hóa trong sáng tác của Vladimir Nabokov, Nghiên cứu văn học, số 12, tr. 91-102

8. Di Li, Lolita hay tình yêu của một kẻ tâm thần, http://vtc.vn/13-337965/giai-tri/lolita-hay-tinh-yeu-cua-mot-ke-tam-than.htm

9. Yu. Lotman, Kí hiệu học văn hóa và khái niệm văn bản (Lã Nguyên dịch), http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=143

10. Yu. Lotman (con), Mấy ghi chú về phông triết học của ký hiệu học Tartu (Lã Nguyên dịch), http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=755

11. My Ly, Tấn công bạo lực vì ‘Lolita’, http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/tan-cong-bao-luc-vi-lolita-n20130302072512104.htm

12. Vladimir Nabokov (2012), Lolita (Dương Tường dịch), Nxb Hội nhà văn – Nhã Nam, Hà Nội

13. Ánh Nguyệt, Lolita bản tiếng Việt – Cơn bão trong cốc thủy tinh, http://vov.vn/Van-hoa/Lolita-ban-tieng-Viet-Con-bao-trong-coc-thuy-tinh/203264.vov

14. Dương Kim Thoa, Từ Lolita, nghĩ gì về cách thưởng ngoạn văn chương của chúng ta?, http://timtrongkhobau.vnweblogs.com/post/25927/358802

15. Phạm Anh Tuấn, ‘Lolita’, tác phẩm giàu chất thơ nhất của Nabokov, http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=4988

16. Hoàng Ngọc Tuấn, Dục tính trong văn chương và vấn đề đạo đức, http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=1620

17. BBC Television (1962), Nabokov’s interview, http://lib.ru/NABOKOW/Inter01.txt, http://lib.ru/NABOKOW/Inter02.txt

18. Erica Jong, Summer reading; time has been kind to the nymphet: ‘Lolita’ 30 years later, http://www.nytimes.com/1988/06/05/books/summer-reading-time-has-been-kind-to-the-nymphet-lolita-30-years-later.html?ref=vladimirnabokov

19. Michiko Kakutani, In a sketchy hall of mirrors, Nabokov jousts with death and reality, http://www.nytimes.com/2009/11/10/books/10book.html?ref=vladimirnabokov

20. Michiko Kakutani, Books of the times: Seeing Nabokov grow over 30 years, http://www.nytimes.com/1995/10/20/books/books-of-the-times-seeing-nabokov-grow-over-30-years.html?ref=vladimirnabokov&pagewanted=1

21. Charles McGrath, 50 years on, ‘Lolita’ still has power to unnerve, http://www.nytimes.com/2005/09/24/books/24loli.html?ref=vladimirnabokov

Tags: ,