Điểm yếu của điệp viên Phạm Xuân Ẩn

Một vài lần trong cuộc đời của một điệp viên, ông ấy đã cứu những người Mỹ và người Việt phía Cộng hòa, điển hình là trường hợp bác sĩ Trần Kim Tuyến. Đó là điểm yếu khiến ông ấy gặp rắc rối sau này.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Dinh Gia Long – một nét kiến trúc hoa mỹ của Sài Gòn xưa

Chùm ảnh: Dinh Gia Long – một nét kiến trúc hoa mỹ của Sài Gòn xưa

Trong lịch sử tồn tại, Dinh Gia Long đã rất nhiều lần đổi chủ, được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như bảo tàng, dinh thống đốc, dinh khâm sai, tinh tổng trấn, dinh thủ tướng… 

Tags: , , , , ,