Pyotr Đại đế và cuộc cải cách đưa nước Nha trở thành đại cường quốc

Pyotr Đại đế và cuộc cải cách đưa nước Nga trở thành đại cường quốc

Pyotr Đại đế đã đưa một nước Nga lạc hậu, đi sau các nước Tây Âu hàng trăm năm, trong một thời gian ngắn vươn lên thành một cường quốc khiến cho các nước châu Âu còn lại phải nể vì.

Tags: , ,