Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em ‘vô điều kiện’

Đan Mạch: Nền giáo dục vì trẻ em ‘vô điều kiện’

Một đất nước đáng yêu không hẳn vì ở đó có những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp hùng. Một đất nước đáng yêu còn bởi vì đất nước có những người trẻ tuổi đại diện cho ngày hôm nay nhờ được hưởng một nền giáo dục quốc dân tuyệt đối vì trẻ em, và vì trẻ em một cách vô điều kiện.

Tags: ,