Những buổi chiều tím nhạt

Những buổi chiều tím nhạt

Xin thứ lỗi
Tôi đã không dành cho bạn nhiều điều

Tôi – con người kì lạ
Có một kho báu – những suy tư
Mải ngắm nhìn chúng
Nhiều khi tôi đã quên mất bạn
Người khiến tôi trở nên bình dị
Đúng với một con người chân thật

Ngoài sự giàu sang đó ra
Tôi không còn gì cả

Xin tặng bạn những buổi chiều tím nhạt
Khi hồn tôi như cũng nhuộm màu chiều
Khi tôi nguyện cầu cuộc sống
Ban cho hạnh phúc mộc mạc
Kho báu của tôi lúc này
Chỉ là bạn mà thôi

REDS BLOG

Tags: