Mèo hoang và gã bụi đời

Mèo hoang và gã bụi đời

Mèo hoang khoan khoái cuộn tròn
Trong lòng gã bụi đời ấm áp

Nó từng là một mèo con
Sinh ra trên mái nhà lạnh ngắt

Gã bụi đời run rẩy từng cơn
Trong lòng cuộc đời lạnh ngắt

Hắn từng là một bé con
Sinh ra dưới mái nhà ấm áp

REDS BLOG

Tags: